محورهای کنفرانس


دانش و مبانی علمی و پژوهشی روش‌های ارزیابی غیرمخرب

·         دستاوردهای نوین در روش‌های آزمون صوتی و فراصوتی، پرتونگاری، مغناطیسی و الکترومغناطیسی، حرارتی، مایعات نافذ، مایکروویو و نوری

·         مشخصه‌یابی مواد و نانومواد و ارزیابی غیرمخرب مواد پیشرفته و ساخت افزایشی

·         دستاوردهای جدید در سازمان‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقیق و توسعه‌ای


کاربرد روش‌های آزمون غیرمخرب

-          روش‌های پیشرفته آزمون‌های غیرمخرب

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنعت هوایی

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنعت انرژی

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنعت راه و ساختمان

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنعت خودروسازی

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در خدمات شهری شامل ایمنی شهربازی‌ و تله‌کابین، مترو‌ و مهندسی ترافیک

-          پایش وضعیت و تخمین عمر باقیمانده

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در صنایع غذایی و کشاورزی

-          کاربرد آزمون‌های غیرمخرب در عرصه سلامت و پزشکی


ارزیابی کارکنان آزمون‌های غیرمخرب

·         آموزش

·         تایید صلاحیت

·      استانداردسازی