اهداف کنفرانس

  • معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه آزمون‌های غیرمخرب
  • فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات علمی و فنی متخصصین دانشگاهی و صنعتی
  • تقویت ارتباط بین‌المللی مراکز علمی پژوهشی و صنعتی در زمینه آزمون‌های غیرمخرب