اعضای شورای سیاست گذاری 

 

                    نام و نام خانوادگی                                                         سمت                            
مهندس ناصر راستخواه رییس انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران
مهندس مهران صفری دبیر کنفرانس و رئیس بازرسی فنی شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا
دکتر امیر موافقی دبیر علمی و دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
مهندس مرتضی جعفری دبیر بین‌الملل کنفرانس و نایب رئیس شورای تایید صلاحیت ASNT
دکتر فرهنگ هنرور استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر علیرضا خاکی‌فیروز رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
مهندس مهدی علیپور رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران
مهندس حسن شیروانی                رئیس انجمن صنفی شرکت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران              
مهندس جلال جواهری‌پور                    رئیس بخش آزمون‌های غیرمخرب شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران                 
مهندس میرمجید قائمی هیئت موسس انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران
دکتر اسد باباخانی  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای