اعضای کمیته علمی


انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران افتخار دارد که در راستای ارتقای سطح دانش و فناوری در حوزه بازرسی فنی و آزمون‌های غیرمخرب با کلیه اساتید و محققین دانشگاهی، پژوهشگاهی و متخصصین صنعتی در سراسر کشور همکاری می‌نماید. فهرست اعضای کمیته علمی که این انجمن را در برگزاری ششمین کنفرانس بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT 2020) یاری می‌نمایند به شرح زیر است: (به ترتیب حروف الفبا)


Dr

Mike

Farley

رئیس سابق کمیته بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب (ICNDT)

Dr

Giuseppe

Nardoni

رئیس آکادمی بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب (NDT Intl. Academia)

دکتر

محمد

ابونجمی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

احمدی‌ نجف‌آبادی

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

داوود

اکبری

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

احمدعلی

آماده

استاد دانشگاه تهران

دکتر

ایمان

آهنیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر

فرزاد

آیت اله‌زاده شیرازی

 

مهندس

میثم

باباپور

 

دکتر

اسد

باباخانی

 

دکتر

مجید

بنی‌اسدی

 

دکتر

مهدی

بهزاد

 

دکتر

علی

پرویزی

 

دکتر

جمال

تیمورنژاد

 

دکتر

مرتضی

جعفری

انجمن آزمون‌های غیرمخرب آمریکا (ASNT)

دکتر

جلیل

جمالی

 

دکتر

بهاره

جمشیدی

 

دکتر

جلال

جواهری‌پور

 

دکتر

رضا

حسن‌زاده پاک‌رضایی

 

دکتر

حسین

حسینی‌تودشکی

 

دکتر

حسین

حیدری

 

دکتر

مهدی

خدایی

 

دکتر

محمدرضا

ذاکرزاده

 

دکتر

ناصر

راستخواه

 

دکتر

مجید

رجبی

 

دکتر

محسن

رضائیان

 

دکتر

مهدی

رضوانی توکل

 

دکتر

امیر

رفاهی‌اسکویی

 

دکتر

منصور

رفیعیان

 

دکتر

بهروز

رکرک

 

دکتر

محمد

ریاحی

 

دکتر

محمدرضا

زارع زاده

 

دکتر

مجید

سبک روح

 

دکتر

ناصر

سلطانی

 

دکتر

سینا

سوداگر

استادیار دانشگاه صنعت نفت آبادان

دکتر

محمدحسین

سورگی

 

دکتر

مریم

شامقلی

 

دکتر

سیدحسین

صادقی

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

علیرضا

صادقی

استادیار دانشگاه تهران

دکتر

عادل

صداقتی

 

دکتر

مجید

صفرآبادی

 

دکتر

نادر

صفری

استاد دانشگاه UCL انگلستان

دکتر

میرسعید

صفی‌زاده

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر

مهرشاد

صنمی

 

دکتر

زهرا

عباسی

 

دکتر

مجید

عباسی

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر

امیر

عبدالله

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر

محمدرضا

فراهانی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر

مهدی

قاسمی

 

دکتر

میر مجید

قائمی

نایب رئیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

دکتر

محمدرضا

کاری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دکتر

امیرحسین

کوکبی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

فرشید

مالک

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر

سیامک

مزدک

استادیار دانشگاه تفرش

دکتر

امیر

مصطفی پور

 

دکتر

فرهاد

مظلومی

استادیار دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

دکتر

کاوه

ملازاده

 

دکتر

امیر

موافقی

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دکتر

مجتبی

موحدی

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دکتر

فریدون

میانجی

استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دکتر

داریوش

میرشکار

استاد دانشگاه Essex انگلستان

دکتر

سهیل

نخودچی

 

دکتر

فرهنگ

هنرور

استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر

امین

یاقوتیان

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر

عقیل

یوسفی کما

استاد دانشگاه تهران